Εκλογές εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλοσοφίας

  • Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας εξελέγη ως τακτικό μέλος ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη και ως αναπληρωματικό μέλος η κ. Νέγρη Αθηνά του Χρήστου.
  • Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας ως τακτικό μέλος εξελέγη ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη.
  • Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας ως τακτικό μέλος εξελέγη η κ. Νέγρη Αθηνά του Χρήστου.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...