ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 5 Ιουλίου, 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ_Προκήρυξη Erasmus+ για φοιτητές_Σχέδιο 2021

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι δίδεται παράταση έως και την Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 (ώρα 17.00), για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στο πλαίσιο της Προκήρυξης Erasmus+, Σχέδιο 2021. Οι ‘Γενικοί Όροι και Κανόνες – Παράρτημα της Σύμβασης’, το...