ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 24 Ιουνίου, 2021

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος

Ορισμός εφορευτικής Επιτροπής_εκπροσώπων ΕΔΙΠ Τμήματος Φιλοσοφίας

Aιτήσεις ορκωμοσίας

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία, παρακαλούνται να στείλουν στη Γραμματεία είτε με mail (grampedp@uoi.gr) είτε με φαξ (2651007027) είτε με συστημένο ταχυδρομείο τη συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μαζί με μια απλή...