ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 11 Ιουνίου, 2021

Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Eπαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Ανακήρυξη υποψηφίου για το αξίωμα του Διευθυντή Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Ανακήρυξη υποψηφίου για το αξίωμα του Διευθυντή Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής