Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη_ΕΔΙΠ (τακτικού – αναπληρωματικού) στη Συνέλευση του Τμήματος

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...