Κατάθεση Υπομνήματος σχετικά με τη διδακτορική διατριβή των υποψηφίων διδακτόρων

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες να έρθουν σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες καθηγητές για την κατάθεση υπομνήματος σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής.

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...