ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 1 Ιουνίου, 2021

Aνακοίνωση για τα μαθήματα της κ. Χαρίση Αθηνάς

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ   ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ I & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ II

Κατάθεση Υπομνήματος σχετικά με τη διδακτορική διατριβή των υποψηφίων διδακτόρων

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες να έρθουν σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες καθηγητές για την κατάθεση υπομνήματος σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής.  

Ανακοίνωση για το μάθημα “Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών κινήτρων”

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα: “Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών κινήτρων” να επικοινωνήσουν το αργότερο μέχρι τις 9 Ιουνίου με τον κ. Ζάγκο (chzagkos@uoi.gr)”.