Έγκριση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φιλοσοφίας της υποψήφιας διδάκτορος κ. Νέγρη Αθηνάς

H Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας στη συνεδρία της υπ’ αριθμ. 458/21-4-2021 ενέκρινε ομόφωνα την υπ’ αριθμ. 364/13-11-2020 αίτηση της υποψήφιας διδάκτορος:

  • κ. Νέγρη Αθηνάς για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα με θέμα: «Η μαζικοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδών. Κοινωνικά και Πολιτισμικά χαρακτηριστικά φοιτητών και φοιτητριών. Επιλογές, προσδοκίες, Διαψεύσεις».
  • Επιβλέπων Καθηγητής ορίζεται ο κ. Ζάγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλη οι κ.κ.: Αθανασιάδης Θεοχάρης, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Καμαριανός Ιωάννης,  Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συνημμένα:

Σύντομη περίληψη της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και στην αγγλική.

Ερευνητική πρόταση

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...