Ανακοίνωση για το μάθημα Ξένη Γλώσσα – Γερμανικά

Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν γραπτώς μέσω της πλατφόρμας MS teams:

–        για το ΄Β εξάμηνο στις 07.06.2021 και τις ώρες 14.00-16.00 (κωδικός: ybb781f)

–        για το ΄Δ εξάμηνο στις 10.06.2021 και ώρα 10.00-11.00 (κωδικός: g93vra4)

Οι διδάσκουσες

Μαρία Φέριγκ- Γκότοβου

Ιωάννα Κατερίνη

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...