ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 19 Μαΐου, 2021

Ανακοίνωση για το μάθημα Ξένη Γλώσσα – Γερμανικά

Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν γραπτώς μέσω της πλατφόρμας MS teams: –        για το ΄Β εξάμηνο στις 07.06.2021 και τις ώρες 14.00-16.00 (κωδικός: ybb781f) –        για το ΄Δ εξάμηνο στις 10.06.2021 και ώρα 10.00-11.00 (κωδικός: g93vra4) Οι διδάσκουσες Μαρία Φέριγκ- Γκότοβου Ιωάννα Κατερίνη