Ανακοίνωση για τα Αγγλικά ΙΙ

Τα μαθήματα για το μάθημα Αγγλικά ΙΙ θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 22.03, λόγω της αργίας της Καθ. Δευτέρας. Πληροφορίες σχετικά με το μάθημα θα βρείτε στο e-course.
Η Διδάσκουσα
Ευανθία Πετροπούλου

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...