Ανακοίνωση για τα αγγλικά

ANAKOINΩΣΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΟΙ φοιτητές/τριες που έχουν στείλει τα διπλώματα Αγγλικών για απαλλαγή στον κο Παππά ΕΙΝΑΙ στη λίστα απαλλαγών και δεν χρειάζεται να στείλουν email στην κα Κωστούλα για να το επιβεβαιώσουν. Ο βαθμός τους θα είναι στο βαθμολόγιο του classweb στο τέλος του εξαμήνου μαζί με τους βαθμούς όσων δώσουν  εξετάσεις στα Αγγλικά Ι και ΙΙ. Όσοι/ες  έχουν διπλώματα και επιθυμούν να τα στείλουν τώρα, μπορούν να τα στείλουν στην κα Κωστούλα.
Η διδάσκουσα
Αναστασία Κωστούλα