ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 19 Φεβρουαρίου, 2021

Δηλώσεις μαθημάτων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΔΔΠΜΣ “Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών” και αίτηση ανανέωσης εγγραφής

Η ημερομηνία για την αποστολή της δήλωσης και της αίτησης ανανέωσης στο μέιλ της Γραμματείας grampedp@uoi.gr έχει οριστεί από 22-2-2021 έως 8-3-2021.   ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΔΠΜΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΦ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)_2020-2021

Ανακοίνωση για το μάθημα “Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Το πρόβλημα της αιτιότητας στον D. Hume” στο ΔΔΠΜΣ “Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών”

Ο κωδικός του μαθήματος “Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Το πρόβλημα της αιτιότητας στον D. Hume” είναι xyse666. 

Δηλώσεις μαθημάτων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής”

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020   Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, που εισήχθησαν στο...