Έναρξη μαθήματος κ. Μπουκουβάλα Άννας (Τμήμα Φιλολογίας)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

«ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ» (ΕΥ VII)

(Διδάσκουσα: Α. Μπουκουβάλα)

 

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Ζητήματα θεωρίας της λογοτεχνίας και

θεωρίες για το υποκείμενο» (ΕΥVΙΙI)

θα ξεκινήσουν, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα,

εξ αποστάσεως, μέσω του Microsoft Teams

 

τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 09:00-12:00

.

 

Οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στην αντίστοιχη αίθουσα

του Microsoft Teams ΕΑΡ_21_ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟμε κωδικό:  jeyxdwp

 

Παρακαλούνται επίσης να κάνουν εγγραφή στο e-course του μαθήματος και

να παρακολουθούν συστηματικά τις ανακοινώσεις για περαιτέρω οδηγίες.

 

 

 

 

Η διδάσκουσα

 

Άννα Μπουκουβάλα

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...