Ανακοίνωση εξέτασης μαθημάτων (Χρ. Ζάγκος)

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα κάτωθι μαθήματα καλούνται να εγγραφούν στις αντίστοιχες αίθουσες εξέτασης και να συνδεθούν σε αυτές 15 λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων.

  • Εκπαιδευτική Πολιτική Ι: Επαγγελματισμός εκπαιδευτικών και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αίθουσα: Εξέταση ΕΠ1. Κωδικός:  p79d79y
  • Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών Μάθησης. Αίθουσα: Εξέταση ΠΣΘΜ. Κωδικός:  22dw41w
  • Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών Κινήτρων. Αίθουσα: Εξέταση ΠΣΘΚ. Κωδικός:  n0i0v8t

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...