ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 16 Δεκεμβρίου, 2020

Aναπλήρωση μαθήματος κ. Γκαραβέλα

Την Παρασκευή  18.12.2020 στις 09.00 θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος: Η Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα: Διδακτικές Πρακτικές  που δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 16.12.2020.