ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές, των οποίων η αίτηση μετεγγραφής-μετακίνησης στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει εγκριθεί, να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση και τα οποία δεσμεύτηκαν ότι θα προσκομίσουν.
  2. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο Έντυπο Α7α-Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (βλ. συνημμένο αρχείο)
  3. Ένα (1) ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις δύο όψεις).
  4. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής:
Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας, Μεταβατικό Κτήριο Διοίκησης (1ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα. 
 
Οι Εγγραφές θα ολοκληρωθούν μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών από το Τμήμα. 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...