ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ: Κύκλος Εκδηλώσεων

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:  

Η Φιλοσοφία ως «Τέχνη του Βίου»

[Φθινόπωρο-Χειμώνας 2020-2021]

***

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:

Ποιος είναι ο πολίτης σήμερα; Κοσμοπολιτισμός και εκπαίδευση στην πολιτειότητα

[Άνοιξη-Καλοκαίρι 2021]

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...