Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών/τριών 2020-2021 [Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, ώρα 10.00-12.00]

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές.

Σας καλωσορίζω εκ μέρους των μελών του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού

του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

στην επιστημονική κοινότητα του Τμήματός μας και σας συγχαίρω θερμά για την επιτυχία σας.

Τόσο για εσάς τους ίδιους όσο και για τους οικείους σας η εισαγωγή σας στο Τμήμα Φιλοσοφίας συνιστά καρπό πολυετών κόπων

και επιστέγασμα μιας μακράς εκπαιδευτικής πορείας, πράγμα που δεν μπορεί παρά να απηχείται στο αίσθημα ευθύνης όλων μας απέναντι σας.

Στις ιδιάζουσες συνθήκες πανδημίας και γενικευμένης ανασφάλειας που επικρατούν,

η παρουσία και η συμμετοχή όλων μας, διδασκόντων και διδασκομένων, στο διδακτικό και ερευνητικό έργο θα πρέπει να είναι ακόμη πιο έντονη και συνειδητή

μαρτυρώντας αυξημένη πνευματική εγρήγορση.

Στη διαδικτυακή Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητριών/των 2020-2021 θα έχετε την ευκαιρία να γνωριστείτε με τους καθηγητές σας,

καθώς και με τα μέλη του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος και να αποκομίσετε χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία τόσο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

όσο και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Πέραν αυτού, θα εξοικειωθείτε με δομές του Πανεπιστημίου μας

που θα αποτελέσουν πολύτιμους αρωγούς στα τέσσερα χρόνια των σπουδών σας, όπως η Κεντρική Βιβλιοθήκη, το Γραφείο Erasmus+, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ),

καθώς και το Συμβουλευτικό Κέντρο (ΣΚΕΠΙ).

Να είστε όλες και όλοι εκεί, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10.00-12.00, συνδεδεμένοι στο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDljZTg5MzMtMjM5Yi00NmFlLWExMWUtNzQxY2VlMTYwZWFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%227a7ecebe-76ea-41ad-a09f-83084921daee%22%7d

Καθηγήτρια Γκόλφω Μαγγίνη

Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2020-2021

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...