ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. Γ. ΜΠΟΥΤΛΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

α) Η έναρξη του μαθήματος [ΦΣ-ΕΦ711]: Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία Ι: Ρεύματα

στην Ηθική Σκέψη του 20ου και  21ου Αιώνα 

    θα γίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και ώρα 9.00-12.00 π.μ.

β) Η έναρξη του μαθήματος  [ΦΣ-ΕΡ502]: Ερμηνευτική Φιλοσοφικών Κειμένων ΙΙ 

    θα γίνει την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και ώρα 9.00-12.00 π.μ. 

Οι κωδικοί των μαθημάτων στις ψηφιακές αίθουσες του Ms Teams θα αναρτηθούν στο E-course.

 

Ο διδάσκων

Γεώργιος Μπούτλας 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...