Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”: Δηλώσεις μαθημάτων

Oι δηλώσεις μαθημάτων για τους εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές

του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών»

αρχίζουν από 19-10-2020 και θα διαρκέσουν έως και 23-10-2020.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2020-2021

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2020-2021

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...