Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”: Ανανέωση εγγραφής για τους μ.φ. και υ.δ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

«Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» καλούνται να ανανεώσουν την εγγραφή τους
(από 15-10-2020 έως 23-10-2020)
για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Το συμπληρωμένο συνημμένο έντυπο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση psioula@uoi.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του Β΄ και Γ΄ Κύκλου Σπουδών.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ_2020-2021

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΦ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)_2020-2021

ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΔ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)_2020-2021

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...