ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 9 Οκτωβρίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 407 1980

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για πρόσληψη συμβασιούχου διδάσκοντα   Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 444/1-10-2020 αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του...