Προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020 2021

Τα μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας και από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας αφορούν και τους φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών του Φ.Π.Ψ.

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της υπ’ αριθμ. 763/2-6-2020 Συνεδρίας της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας το όριο φοιτητών για κάθε μάθημα του Τμήματος Φιλολογίας ανέρχεται στους 50 φοιτητές.

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Φιλολογίας Ιστορικό

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...