Ερευνητικό Σεμινάριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17.00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω του MS Teams,

το πρώτο ερευνητικό σεμινάριο του Ι.Α.Κ. (Π.Ε.Κ. Π.Ι.) με προσκεκλημένο ομιλητή τον Κλινικό Ψυχολόγο και Ψυχαναλυτή – Ψυχοθεραπευτή

Dr Alex Desatnik και συμμετέχοντες την υποψήφια διδάκτορα Ιατρικής κ. Κούλλουρου Ιουλιανή και τον υποψήφιο διδάκτορα Ψυχολογίας κ. Χρήστο Ρέντζιο.

Συντονιστές: Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου, Διευθύντρια του Ι.Α.Κ. και Κωνσταντίνος Κώτσης, Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ_8_10_2020

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEzMjkzOWMtZjU0MS00MmQyLTlhY2QtOGM1MWQ1NWM2YTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%227110a01b-4e9a-4d8d-8e7b-099c9dc2f9c0%22%7d

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...