Ανακοίνωση για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής”.

Για το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Φιλοσοφίας, κατεύθυνση «Διαπολιτισμική και Συγκριτική Παιδαγωγική»,  Β’ κύκλο, Γ’ εξάμηνο 2020-2021 (χειμερινό).

 

Τα μαθήματα του Γ΄ Εξαμήνου 2020-2021 έχουν ως εξής:

 

Διδάσκοντες Μάθημα Ημέρα/ ώρα Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων
 

κ. Θ. Γκόγκας

 

κ. Κ.Γκαραβέλας

 

 

Θεωρίες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

 

Τετάρτη

12:00-15:00

 

Τετάρτη

14/10/2020

 

κ. Χ. Αθανασιάδης

 

κ. Χ. Ζάγκος

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαιδευτική πολιτική

 

Πέμπτη

12.00-15.00

 

Πέμπτη

15/10/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...