Προσφερόμενα Μαθήματα από το Π.Τ.Δ.Ε. και το Π.Τ.Ν. για τους φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Φ.Π.Ψ. ακαδημαϊκό έτος 2020 2021

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 

-Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Γκόγκας Θ. (χειμερινό εξάμηνο)

-Σχολική Πρακτική Ι, Γκόγκας Θ. (χειμερινό εξάμηνο)

-Επιστημολογία της Εκπαίδευσης, κ. Πουρνάρη Μ. (χειμερινό εξάμηνο)

– Εισαγωγή στην Επιστημολογία, κ. Πουρνάρη Μ. (εαρινό εξάμηνο)

– Φιλοσοφία της Παιδείας, κ. Πουρνάρη Μ. (εαρινό εξάμηνο)

– Τεχνικές του αφηγηματικού λόγου στην Εκπαιδευτική πράξη κ. Παπαδοπούλου Σ.  (χειμερινό εξάμηνο)

– Γλωσσική Έκφραση στην Παιδαγωγική του Θεάτρου κ .Παπαδοπούλου Σ. (εαρινό εξάμηνο).

– Διδακτικές μέθοδοι στην ειδική αγωγή»  κ. Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος  (χειμερινό εξάμηνο).

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

– Συνεργασία σχολείου, οικογένειας, κοινότητας, κ. Σακελλαρίου Μ. (χειμερινό εξάμηνο)

– Ηθική της έρευνας με παιδιά, κ. Σακελλαρίου Μ. (εαρινό εξάμηνο)

– Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, κ. Ζάραγκας Χ. (χειμερινό εξάμηνο)

– Παιχνίδι, ρυθμός, κίνηση, προγραμματισμός και αξιολόγηση δραστηριοτήτων, κ. Ζάραγκας Χ. (χειμερινό εξάμηνο)

– Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Εκπαίδευση, κ. Παγγέ Τ.  (εαρινό εξάμηνο)

– Ψυχολογία Κινήτρων, κ. Παπαντωνίου Γ. (εαρινό εξάμηνο).

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...