Έναρξη μαθημάτων κ. Λεοντσίνη

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τρίτη 6 Οκτωβρίου:
2) “Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας ΙΙΙ: Πλάτων – Αριστοτέλης” (Ε’ Εξάμηνο), 18:00-21:00] (https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2a2a86dad7284a72b95e2497d8137b10%40thread.tacv2/General?groupId=bf7e29c0-428c-4c30-9118-aa920e0313ff&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be)
με διαδικτυακή διδασκαλία μέσω MS TEAMS.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...