Ανακοίνωση για το μάθημα “Γενική Γλωσσολογία” (Τμήμα Φιλολογίας)

Έναρξη του μαθήματος: “Γενική Γλωσσολογία” (Τμήμα Φιλολογίας και Τμήμα Φιλοσοφίας)

Οι παραδόσεις στο μάθημα Γενική Γλωσσολογία που διδάσκει η κ. Ανδρέου θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα (12:00-15:00). Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και παρακαλούνται οι φοιτητές να συνδεθούν μέσω MicrosoftTeams χρησιμοποιώντας τον κωδικό u8m01a8. Η ονομασία της ψηφιακής αίθουσας είναι «Γενική Γλωσσολογία (Προσφερόμενο στο Τμήμα Φιλοσοφίας)».

Η διδάσκουσα,

Μ. Ανδρέου

(m.andreou@uoi.gr)

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...