Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εγγραφής πρωτοετών φοιτητών

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

                                                                               Ιωάννινα, 28.09.2020

                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ   

Πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

Για λόγους διασφάλισης της υγείας, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας   ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας:

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας (Μεταβατικό Κτίριο)

Πανεπιστημιούπολη

Τ.Κ. 45 110 Ιωάννινα

 

τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020:

 

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία.
  2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α) https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/ (βλ. συνημμένο αρχείο).
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
  4. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο:  τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα και δεν το δήλωσαν κατά την φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά και τους φοιτητές  που δεν εγγράφηκαν ηλεκτρονικά αλλά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, λόγω μη χρήσης του ΑΜΚΑ ).

 

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν.

 

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651007185, 2651007405, 2651007186).

 

Συνημμένο αρχείο:

έντυπο a7a-oloklirosi_eggrafis (2)

 

Επισυνάπτουμε το αρχείο της Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ενημέρωσή σας.

Aνακοίνωση ενημέρωσης δεδομένων

 

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις σχετικές με την έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων. Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε ανελλιπώς την ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...