Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”: Εξετάσεις εισαγωγής

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών” καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10.00:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ [Αίθουσα 3, ισόγειο, Τμήμα Φιλοσοφίας]

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10.00: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ [Αίθουσα 3, ισόγειο, Τμήμα Φιλοσοφίας]

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10.00: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ [Αίθουσα Συνεδριάσεων, 1ος όροφος, Τμήμα Φιλοσοφίας]

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία στους προαναφερόμενους χώρους του Τμήματος Φιλοσοφίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (βλ. συνημμένο αρχείο με τη σύνοψη των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρία αρ. 1092/25-8-2020, και σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Απόφαση αρ. 115744/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 3707/4-9-2020, τ. Β΄).

synopsi-metron_kya-ar-115744_z1_2020-1

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...