ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 15 Σεπτεμβρίου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΣΙΑΚΑΡΗ Κ.

Μαθήματα κου Σιάκαρη Η εξέταση των μαθημάτων που δίδασκε ο κος Σιάκαρης θα πραγματοποιηθεί γραπτά μέσω της πλατφόρμας MS teams. Συγκεκριμένα: Α. Στις 17.9. θα εξεταστούν τα μαθήματα 1. Φ ΦΣ-Υ403         Δ΄           ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Κωδικός Teams: gf208x8...