Ανακοίνωση για το μάθημα “Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι”

Όσοι φοιτητές αντιμετωπίζουν κώλυμα στο να εξεταστούν στο μάθημα “Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι” ΦΠΨ ΕΣΧ009 Φ ΦΣ-Υ104 την 8η Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 12:00 – 15:00, μπορούν να λάβουν μέρος στην εξέταση την ίδια μέρα στις 15:00 – 18:00.

 

Ο διδάσκων

Χρ. Ζάγκος

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...