Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεταδιδακτορικής έρευνας της κ. Σιμιτζή Σοφίας [Τρίτη 16 Ιουνίου 2020]

Η μεταδιδακτορική ερευνήτρια

κ. Σιμιτζή Σοφία

θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας της με θέμα:

«Η πρόσληψη του εμπειρισμού στη φιλοσοφία

του πραγματισμού του W. James»,

την  Τρίτη 16 Ιουνίου  2020,

ώρα 10.00-11.00

στην Αίθουσα Συνεδριάσεων

του Τμήματος Φιλοσοφίας [1ος όροφος].

***

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν  διαδικτυακά  την παρουσίαση,

πρέπει να εγκαταστήσουν στη συσκευή τους την εφαρμογή  zoom  και  ακολούθως

να επικοινωνήσουν με την κΣιούλα Παναγιώτα (psioula@uoi.grτηλ. 26510-05862),

προκειμένου να  λάβουν τον υπερσύνδεσμο για τη  διαδικτυακή συνάντηση.

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ_ΣΙΜΙΤΖΗ

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...