Ανακοίνωση για τα μαθήματα της εμβόλιμης εξεταστικής του κ. Ζάγκου

Παρακαλούνται  να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα (ηλ. Διεύθυνση: chzagkos@uoi.gr) μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου, όσοι φοιτητές και φοιτήτριες σκοπεύουν να λάβουν μέρος στην εξέταση των κάτωθι μαθημάτων:

  • Εκπαιδευτική Πολιτική Ι:Επαγγελματισμος των εκπαιδευτικών και διοίκηση της εκπαίδευσης
  • Κοινωνιολογία του σχολείου και εκπαιδευτική αξιολόγηση: Κοινωνιολογία του σχολείου
  • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι:Εκπαιδευση και κοινωνικές ανισότητες

Υπενθυμίζεται ότι στην εμβόλιμη εξεταστική δύνανται να συμμετάσχουν μόνο οι φοιτητές που είναι από 5ο έτος και πάνω.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...