Ανακοίνωση για τους υποψήφιους διδάκτορες

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της παρ.3 του άρθρου 40 του ν.4485/2017 (Α΄114), η ισχύς του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, που ενσωματώνεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα των διδακτορικών φοιτητών, υπολογίζεται πλέον στα 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής του δικαιούχου.

Όσοι φοιτητές  έχουν παραλάβει ήδη ακαδημαϊκή ταυτότητα, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να ακυρωθεί και να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τη Γραμματεία του Τμήματος και να ζητήσουν ακύρωση της ακαδημαϊκής ταυτότητας αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους και το έτος εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (αρκεί να μην έχουν ξεπεράσει τα 5 έτη από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής).

Η Γραμματεία θα αναφέρει ως αιτιολογία “Επανεκτύπωση χωρίς χρέωση λόγω αλλαγής στα ακαδημαϊκά στοιχεία του φοιτητή (επέκτασης της διάρκειας ισχύος της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ως Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου)” και ο φοιτητής θα μπορέσει, αφού ακυρωθεί η αίτησή του από τη Γραμματεία, να υποβάλει εκ νέου αίτηση, να εγκριθεί από τη Γραμματεία και να μπορέσει να παραλάβει τη νέα ταυτότητα.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...