Ανακοίνωση για την εμβόλιμη εξεταστική της κ. Μαγγίνη

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΓΚΟΛΦΩ ΜΑΓΓΙΝΗ
Η ύλη των εξετάσεων για τα μαθήματα ΧΕ της εμβόλιμης εξεταστικής “Φιλοσοφία της Επιστήμης” και “Νεότερη Φιλοσοφία Ι” με διδάσκουσα την καθηγήτρια κ. Γκόλφω Μαγγίνη
βρίσκεται αναρτημένη στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-course.
Ο σύνδεσμος και ο κωδικός MS Teams των δύο μαθημάτων θα ανακοινωθούν στην πλατφόρμα e-course από τη διδάσκουσα το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2020.
 Για περαιτέρω διευκρινίσεις συστήνεται η επικοινωνία με τη διδάσκουσα (ηλεκτρ. διευθ.: gmaggini@uoi.gr).

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...