Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”: Ευχές

Με την ελπίδα το φετινό Πάσχα να αποτελέσει

το πραγματικό “πέρασμα” από την απειλή της νόσου,

στην κανονικότητα, την ΥΓΕΙΑ, τη ΧΑΡΑ και την ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ,

το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών”

Ε Υ Χ Ε Τ Α Ι

σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες και τα συνεργαζόμενα μέλη

“Κ Α Λ Η   Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η”!

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...