Κωδικός συμμετοχής για το μάθημα των Αγγλικών

Ο κωδικός συμμετοχής των φοιτητών στο μάθημα των Αγγλικών είναι: vafoqus

Ο διδάσκων,

κ. Παππάς Ευάγγελος.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...