Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κ. Σιούτη (διαδικτυακά μαθήματα)

Τα μαθήματα της Γαλλικής Γλώσσας προσφέρονται κανονικά εξ αποστάσεως. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διδάσκουσα κ. Σιούτη Α: asiouti@uoi.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...