Έκτακτα (διαδικτυακά) μαθήματα της κ. Μαγγίνη

Θα πραγματοποιηθούν τα εξής έκτακτα διαδικτυακά μαθήματα

στο μάθημα “Σύγχρονη Φιλοσοφία Ι”:

Τρίτη 31-3-2020, ώρα 12:00 – 15:00 και Τρίτη 7-4-2020, ώρα 12:00 – 15:00.

Η διδάσκουσα

Μαγγίνη Γκ.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...