Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”: Μεταπτυχιακό μάθημα “Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία” – Έναρξη διαδικτυακών μαθημάτων [Διδάσκων: Κ.Θ. Πέτσιος]

Ενώπιον της πρωτόγνωρης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, επιβάλλεται η μεταβολή του τρόπου διδασκαλίας για ένα χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να διατηρηθεί και να διευρυνθεί η οικείωση με το περιεχόμενο του μαθήματος.

Προφανώς η μαθητεία δεν είναι η ενδεδειγμένη από παιδαγωγική άποψη, αλλά θα επιχειρήσουμε να διαμορφώσουμε έναν επωφελή δίαυλο επικοινωνίας.

Τα διαδικτυακά μαθήματα αρχίζουν την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και οι ώρες για το μεταπτυχιακό μάθημα «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία» παραμένουν οι ίδιες (9:00-12:00), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επικοινωνία είναι να έχετε εγκαταστήσει στον Η/Υ σας το πρόγραμμα Office 365 και την εφαρμογή MS Teams.

[Σχετικές οδηγίες παρατίθενται στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου του Πανεπιστημίου μας].

Ο Διδάσκων

Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος

Καθηγητής  Ιστορίας της Φιλοσοφίας

ΠΕΤΣΙΟΣ_ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...