Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Τριανταφύλλου (διαδικτυακά μαθήματα)

Οι παραδόσεις μέσω διαδικτύου για τα μαθήματα ‘Ιστορία της Λογικής Ι’, και ‘Ιστορία της λογικής ΙΙΙ: Διαλεκτική λογική’, θα γίνονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι σχετικοί σύνδεσμοι και οδηγίες έχουν αναρτηθεί στο ecourse του κάθε μαθήματος, στις ανακοινώσεις.

Ο Διδάσκων, Τριανταφύλλου Βαγγέλης

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...