Ανακοίνωση για το μάθημα της κ. Καψιμαλάκου (διαδικτυακά μαθήματα)

Το μάθημα ’’Βυζαντινή Φιλοσοφία’’ θα πραγματοποιηθεί

μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams, κατά την ίδια μέρα και ώρα,

σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος Φιλοσοφίας:

Έναρξη: Τετάρτη 1/4/2020, 12.00-15.00

Τα στοιχεία της σύνδεσης θα δοθούν στο Ecourse. Εκεί θα αναρτάται υλικό του μαθήματος.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...