Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Ηλιόπουλου, Ε.ΔΙ.Π. (διαδικτυακά μαθήματα)

Με βάση τα έκτακτα μέτρα που ανακοινώθηκαν μέσω της σχετικής πρυτανικής πράξης, ενημερώνω τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μου ότι τα μαθήματά μου θα πραγματοποιούνται εξ΄ αποστάσεως, με διαδικτυακό τρόπο, ξεκινώντας από τις 26 Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και για όσο διάστημα διατηρούνται τα μέτρα για την επιδημία του ιού Covid-19. Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams, κατά την ίδια ημέρα και ώρα, σύμφωνα με το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος Φιλοσοφίας:

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-12: “Ειδικά Θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας IV: Ελληνιστική Φιλοσοφία”

ΠΕΜΠΤΗ 9-11: “Εργαστήριο Ερευνητικής Μεθοδολογίας ΙΙ: Βασικές ερευνητικές πρακτικές στη Φιλοσοφία”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-12: “Ειδικά Θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας VI: Ρωμαϊκή Φιλοσοφία”

 

Για τους κωδικούς του Microsoft Teams και τους σχετικούς με τα εν λόγω μαθήματα συνδέσμους, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να ανατρέξουν στη σχετική ανακοίνωση στο Ecourse, όπου έχουν δημιουργηθεί τα συγκεκριμένα τρία μαθήματα. Εκεί θα αναρτώνται από εδώ και στο εξής όλες οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το εκάστοτε μάθημα, όπως και το υλικό για περαιτέρω μελέτη.

 

Δρ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος (eliop@uoi.gr)

Μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...