Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”: Δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020

Oι δηλώσεις μαθημάτων για τους εγγεγραμμένους

μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

«Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών»

αρχίζουν από 17-2-2020

και θα διαρκέσουν έως και 24-2-2020.

 

Συνημμένα:

Ανακοίνωση: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Έντυπο Δήλωσης Μαθημάτων: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΕΑΡΙΝΟ 2020

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...