ΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ”: 12/02/2020: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Μ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΜΕΤ. ΦΟΙΤΗΤΉ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΙΝΗ

Ιωάννινα,  06/02/2020

ANAKOINΩΣH

          Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 12/02/2020 και ώρα 10:00 π.μ., στο Εργαστήριο Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών του 1ου  ορόφου του κτιρίου του Τμήματος Φιλοσοφίας, θα γίνει η δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Δημήτριου Ρίνη,  μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα:

 «Διαμοιραζόμενη ηγεσία στο ελληνικό και το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα:
η συμβολή της στη λήψη αποφάσεων και στον μετασχηματισμό της διοίκησης των σχολικών μονάδων»

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Λουτσιάνα Μπενινκάζα,

Καθηγήτρια

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...