Ανακοίνωση για το μάθημα “Αναπτυξιακή μελέτη του παιχνιδιού και της φαντασίας”

Ύλη των εξετάσεων του μαθήματος “Αναπτυξιακή μελέτη του παιχνιδιού και της φαντασίας” (Τμήμα Ψυχολογίας), για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές του Φ.Π.Ψ.

Από τη σελίδα του μαθήματος στο ecourse, τα παρακάτω κείμενα:

1.       Marilyn Fleer – Θεωρίες για το παιχνίδι

2.       Allison James – ‘Ας παίξουμε όλοι μαζί όμορφα’. Η σημασία των μοτίβων του διαχωρισμού και της μεταμόρφωσης στο παιχνίδι των παιδιών

3.       James, A. (2001). Παίζοντας και µαθαίνοντας. Στο Παιχνίδι. Στο Σ. Αυγητίδου (επιµ.) Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις. (σελ. 55-111) . Αθήνα Τυπωθήτω.

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά.”

Ο διδάδκων

Στ. Παπασταθόπουλος

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...