ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ: «Το Δίκαιο ως πραγματικότητα της ελευθερίας». 250 χρόνια Χέγκελ – 200 χρόνια Φιλοσοφία του Δικαίου [Αθήνα, 8–10/5/2020]

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία

του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης [ΠΕΔΔ] του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [ΕΚΠΑ] (www.pss.pspa.uoa.gr),

το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων, ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ (www.emes.pspa.uoa.gr) και η Εταιρία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου (www.emea-topika.gr)

διοργανώνουν Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με διεθνείς συμμετοχές και θέμα

«Το Δίκαιο ως πραγματικότητα της ελευθερίας». 250 χρόνια Χέγκελ – 200 χρόνια Φιλοσοφία του Δικαίου

[Αθήνα 8 – 10 / 5 / 2020]

Hegel.200.call_.for_.papers

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...