Ανακοίνωση για το μάθημα “Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι” (για τους φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα του Φ.Π.Ψ.)

Όσοι φοιτητές ακολουθούν τον Οδηγό Σπουδών του Φ.Π.Ψ. και έχουν ήδη επιτύχει στις εξετάσεις του μαθήματος “Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι”, μπορούν να δηλώσουν και να εξεταστούν στο μάθημα “Παιδαγωγικη Ψυχολογία ΙΙ”.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...